CLB werking

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de vaardigheden kunnen verwerven en versterken die de basis vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke deelname.

Algemene informatie over het CLB vind je op www.ond.vlaanderen.be/clb/

Hoe wij dit als CLB GO! Genk-Maasland proberen te verwezenlijken, vindt u onder volgende titels:

1. Takenprofiel CLB Genk-Maasland
2. Beleidsplan 2012-2014
3. Tevredenheidsonderzoek

4. Speerpuntprojecten:

  1. Doorstroming
  2. Gezondheidsbeleid Op School (GOS)
5. Kwaliteitsbeleid

6. Zorg op maat

7. iCare

<<

CLB GO! Genk-Maasland